Veldedighet

Save the Duck samarbeider med norske og internasjonale foreninger/organisasjoner, og lanserer dedikerte prosjekter for veldedighet.